Frontend Developer

Thông tin việc làm

Loại công việc: IT

Mẫu tuyển dụng: Nhân viên chính thức

Trình độ nghề nghiệp: Senior/junior

Nơi làm việc: District 1, Hochiminh City

Lương: 500 - 800 USD

Thời gian:
Working time : 8:00 - 17:00 Working day : Mon-Fri

Điều kiện tuyển dụng

Giới tính: Nam/ Nữ

Ngôn ngữ yêu cầu: English/ Japanese is a plus

Mô tả công việc

Slice the image using Photoshop.
· Customizing HTML with templates.
· Building landing pages or minor sites.
· Someone who has been successful at building scalable, maintainable and extensible software using HTML5 and CSS3 is preferable.
· Develop and test across multiple browsers and devices, including smartphones and tablets.

Yêu cầu kinh nghiệm và kỹ năng

Required Skills:
· At least 1 year experiences at front end development.
· Have experiences at slice image with photoshop
· Have knowledge the meaning of tags, HTML5 markup, CSS3
· Have knowledge of SEO

There will be a plus if:
· Implement JavaScript (jQuery) without support (Ajax required)
· Have experiences js framework development(React.js, Vue.js, Angular.js etc..)
· Have knowledge of meta CSS such as LESS, SCSS
· Have knowledge of AltJS (ES 2016/2017, TypeScript ... etc.)
· Always conscious of productivity and quality, investigate the production environment and trends
· Have knowledge call API from frontend.
· Coding experience based on CSS design philosophy such as FLOCSS, BEM, OOCSS, SMACSS
Ứng tuyển

Danh sách công việc

Tuyển vị trí
Lương
Nơi làm việc
170,000 JPY trở lên( + OT)
Các tỉnh ở Nhật(Saitama, Gunma, Nagano,...)
230,000 JPY trở lên(thương lượng)
Khu vực Kanto (Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama)
300,000 JPY trở lên(thương lượng)
Tokyo
200,000 JPY trở lên (thương lượng)
Shizuoka
Thương lượng
Tân Bình, Hồ Chí Minh
400 USD ~
M.5-M.6, E.Town Bldg1., 364 Cong Hoa St., Tan Binh Dist., HCMC
350 USD ~
M.5-M.6, E.Town Bldg1., 364 Cong Hoa St., Tan Binh Dist., HCMC
700 - 1,500 USD
District 1, Hochiminh City
500 - 800 USD
District 1, Hochiminh City

Chúng tôi sẽ đồng hành và hỗ trợ để bạn có việc làm tại Nhật hoàn toàn miễn phí.

Bạn có muốn được chúng tôi tư vấn?