Growup Unlimited

ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

  PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Phương pháp đào tạo

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO:

■ Business manner trong doanh nghiệp Nhật Bản

■ Kỹ năng quản lý và sắp xếp công việc

■ Kỹ năng truyền thông và gắn kết nội bộ

■ Kỹ năng đào tạo huấn luyện nhân viên (Train the trainer)

■ Tư duy sáng tạo và làm chủ công việc

■ Kỹ năng quản lý cuộc họp

■ Kỹ năng chăm sóc khách hàng

  Chi tiết   Đăng ký tư vấn đào tạo

 

Phương pháp đào tạo

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

■ Đào tạo trực tiếp tại nơi làm việc của doanh nghiệp hoặc trung tâm GROW UP JV

■ Chương trình được thiết kế theo đặc thù riêng của doanh nghiệp

■ Lấy học viên là trung tâm

■ 80% thời lượng chương trình học viên làm việc nhóm, tương tác và thực hành

■ Cam kết ứng dụng hiệu quả vào công việc

 

  ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LÀM VIỆC

Hiệp hội JBAA Việt Nam

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LÀM VIỆC

Grow Up JV là đại lý độc quyền của Hiệp hội JBAA  tại Việt Nam, triển khai tổ chức khóa học, cấp bằng business manner theo các cấp độ.

Khóa học cho học viên

■ Business manner

■ Chinh phục nhà tuyển dụng 

■ Kỹ năng phỏng vấn doanh nghiệp Nhật Bản

 

  GIỚI THIỆU / CUNG ỨNG NHÂN LỰC

Growup Work đào tạo kỹ năng và giới thiệu việc làm

■ Tổ chức Job Fair giới thiệu nhân sự cho các công ty Nhật

■ Giới thiệu nhân sự liên quan: Tiếng Nhật, IT cho các công ty tại Việt Nam và Nhật Bản

■ Tổ chức phỏng vấn, thực tập, hỗ trợ thủ tục cho ứng viên tại Việt Nam

  Người tìm việc   Nhà tuyển dụng

 

Hình ảnh hoạt động

 • Cuộc-thi-tìm-hiểu-văn-hóa-doanh-nghiệp-Nhật
  Cuộc thi tìm hiểu VH Doanh nghiệp Nhật
 • Hình-ảnh-hoạt-động-Đào-tạo-JBAA
  Đào tạo Business Manner tại KHXH&NV
 • Hình-ảnh-hoạt-động-lễ-hội-tháng-5
  Lễ hội tháng 5 - 2018
 • Hình-ảnh-job-fair-KHTN-4-2019
  Jobfair trường KHTN 2019
 • Hội-thảo-giới-thiệu-văn-hóa-doanh-nghiệp-Nhật-Bản-Growup
  Hội thảo giới thiệu VH Nhật Bản
 • Hình-ảnh-job-fair-FPT-5-2019
  Jobfair FPT 5 2019
 • Hội-thảo-giới-thiệu-văn-hóa-doanh-nghiệp-Nhật-Bản-Growup
  Hội thảo giới thiệu VH Nhật Bản - Hutech
 • Ngày-hội-sáng-tạo-Hutech-2018
  Ngày hội sáng tạo Hutech 2018